รูปโปรโมทลงทะเบียน
รายการ 5 เช้าเล่าเรื่อง

หลักสูตร The Media

ร่วมพัฒนาหลักสูตรโดย ร่วมกับสมาคมนักวิทยุและโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์


The Application of Digital Communication and Social Network to encounter Digital Disruption for Business Progress

หัวข้อในการอบรม

 • สื่อ Online-Offline การออกแบบและการใช้สื่ออย่างมีประสิทธิภาพ
 • การปรับตัวในการสื่อสารยุคอนาคต
 • Privacy & Security ข้อมูลส่วนบุคคล
 • จริยธรรมสื่อ กฏหมายและโทษปรับที่เกี่ยวข้อง
 • ดูงานสื่อ และ Social Network นอกสถานที่

รูปแบบกิจกรรมการเรียนรู้

 • ฟังการบรรยายจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
 • ศึกษาดูงานนอกสถานที่
 • Workshop

คุณสมบัติของผู้ร่วมหลักสูตร

 • นักร้อง นักแสดง Influencer ที่อยู่ในวงการสื่อ
 • ผู้บริหารระดับสูงในธุรกิจการผลิตสื่อ
 • ข้าราชการระดับผู้บริหารที่สนใจทางด้านการทำสื่อ
 • ผู้บริหารระดับสูงที่สนใจนำสื่อไปใช้ในการพัฒนาและต่อยอดธุรกิจของตน

รุ่น 3 เปิดรับสมัครแล้ววันนี้

ระหว่างเดือน มกราคม - พฤษภาคม 2566 (รวม 14 ครั้ง)

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 149,000 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

ลงทะเบียนอบรมหลักสูตร THE MEDIA รุ่นที่ 3

วิดีโอแนะนำ